โครงการแก้มลิง

                          

                แก้มลิง เป็นแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เกี่ยวกับพื้นที่หน่วงน้ำ (detension area) เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม มีแนวคิดจากการที่ลิงอมกล้วยไว้ในกระพุ้งแก้มไว้ได้คราวละมากๆ พระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัว ได้มีพระราชกระแสอธิบายว่า "ลิงโดยทั่วไปถ้าเราส่งกล้วยให้ ลิงจะรีบปอกเปลือก เอาเข้าปากเคี้ยว แล้วนำไปเก็บไว้ที่แก้มก่อนลิงจะทำอย่างนี้จนกล้วยหมดหวีหรือ เต็มกระพุ้งแก้ม จากนั้นจะค่อยๆ นำออกมาเคี้ยวและกลืนกินภายหลัง"  มีการวางแผนพื้นที่แก้มลิงอย่างเป็นระบบ โดยหน่วยงานต่างๆ เช่น กทม. กรมชลประทาน เป็นต้น แก้มลิงมี 3 ขนาด จากใหญ่ กลาง เล็ก มีวัตถุประสงค์เพื่อการชะลอน้ำก่อนที่จะจัดการระบายออกในเวลาต่อมา สามารถเป็นได้ทั้งพื้นที่ของรัฐและเอกชน  ปัจจุบันมีพื้นที่แก้มลิงขนาดใหญ่อยู่ทางฝั่งตะวันออกของกรุงเทพ เหนือท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยกำหนดในผังการใช้ที่ดินเป็นพื้นที่เขียวลาย ไม่เหมาะกับการพัฒนา นอกจากนี้ยังมีแก้มลิงเล็กใหญ่กระจายอยู่ทั่ว กทม. กว่า 20 จุด

เป้าหมายโครงการ

               1. เร่งระบายน้ำลงสู่พื้นที่แก้มลิงโดยเร็วที่สุด โดยแบ่งปริมาณน้ำให้ระบายไปตามคลองระบายน้ำ และแหล่งเก็บชะลอน้ำตามประสิทธิภาพที่มีอยู่เดิม และสมดุลกับปริมาณน้ำหลาก

               2. ปรับปรุงคลองระบายน้ำให้สามารถระบายน้ำได้ตามที่ได้ศึกษากำหนดแนวทางไว้

               3. ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำต่าง ๆ ตามที่กำหนดและวางแผนไว้

               4. ดำเนินการโครงการ โดยประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อสามารถดำเนินการก่อสร้างระบบระบายน้ำได้อย่างถูกต้อง และสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน                          


ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

               1. ช่วยระบายน้ำท่วมขังในที่ลุ่มทิ้งลงทะเล

               2. ช่วยลดระยะเวลาน้ำท่วมขังให้สิ้นลง

               3. ลดปัญหาความตึงเครียดทางด้านจิตใจของราษฎรในพื้นที่น้ำท่วม

               4. ลดความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจในพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วม

               5. ลดค่าใช้จ่ายในการบูรณะซ่อมแซมสาธารณูปโภคต่าง ๆ

               6. การชัดน้ำจืดจากแม่น้ำท่าจีนเพื่อนำมาช่วยไล่น้ำเสีย

               7. ช่วยให้มีการชัดน้ำจืดจากแม่น้ำท่าจีนเพื่อนำมาช่วยไล่น้ำเสีย

               เมื่อดำเนินการก่อสร้างเขื่อนระบายน้ำในแม่น้ำท่าจีนตอนล่างในเขตจังหวัดสมุทรสาครเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะทำให้มีแหล่งน้ำจืดในฤดูแล้งเพียงพอสำหรับนำมาใช้ไล่น้ำเสียได้ ปัจจุบันน้ำในคลองภาษีเจริญและคลองมหาชัย รวมทั้งทางน้ำที่ต่อเนื่องในเขต กทม. ส่วนใหญ่จะมีน้ำเสียเป็นปริมาณมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูแล้งสถานีสูบน้ำต่าง ๆ ที่มีอยู่ในโครงการแก้มลิง "คลองมหาชัย - คลองสนามชัย" สามารถช่วยสูบน้ำเสียออกทิ้งลงทะเลในช่วงเวลาที่เหมาะสม แล้วผันน้ำจืดจากแม่น้ำท่าจีนเข้าไปล้างคลองต่าง ๆ เหล่านั้น อย่างไรก็ดีเรื่องนี้จะต้องพิจารณาดำเนินการโดยรอบคอบ เพราะจะต้องคำนึงถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับบ่อกุ้ง บ่อปลา ในเขตตำบลโคกขาม ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ด้วย

แหล่งอ้างอิง

http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/2549/m6-1/no36-41/king/sec04p03.html

http://th.wikipedia.org/wiki/

 

Comment

Comment:

Tweet

big smile

#15 By (1.46.168.93|1.46.168.93) on 2015-07-26 12:56

#14 By (49.230.173.238|49.230.173.238) on 2015-02-10 20:37

ัะดีมีีะ big smile big smile big smile big smile

#13 By เื่า่า (182.53.143.137|182.53.143.137) on 2015-01-21 10:56

#12 By ponzuza1234 (101.108.206.42|101.108.206.42) on 2015-01-07 14:00

#11 By แย่มาก (182.52.185.68|182.52.185.68) on 2014-12-15 17:43

#10 By แย่มาก (182.52.185.68|182.52.185.68) on 2014-12-15 17:43

cry

#9 By (49.49.172.64|49.49.172.64) on 2014-12-02 18:19

#8 By (171.5.209.82|171.5.209.82) on 2014-10-06 21:07

เราในหลวง

#7 By (182.53.186.16|182.53.186.16) on 2014-09-10 16:59

ท่านทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรปรีชาสามารถยิ่ง
ผมในฐานะเป็นประชาชนชาวไทยรู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งในทุกๆสิ่ง

#6 By AN (103.7.57.18|182.52.54.13) on 2013-01-25 09:17

ในหลวงของเราทรงพระปรีชาและรักประชาชนทุกคนbig smile

#5 By tak (103.7.57.18|124.120.81.243) on 2013-01-23 20:09

ลอง ไลฟ์ เดอะ คิงsurprised smile surprised smile surprised smile

#4 By ใบบัวตอง (125.27.244.21) on 2011-12-14 20:39

เรารักในหลวง
confused smile

#3 By bosss on 2010-01-26 10:25

ใช่พิญป่าว

#2 By ... on 2010-01-26 10:24

ทรงพระปรีชาสามารถ

#1 By ... on 2010-01-26 10:23